Alternativkliniken

Om mej

Mitt namn är Eva Brunnelöv och jag är diplomerad fytoterapeut och näringsterapeut, utbildad vid Nordiska närings- och fytoterapiskolan.

Jag har basmedicinsk utbildning i anatomi, fysiologi och sjukdomslära motsvarande 70 p. Utbildningsansvarig är med. Dr. och docent Jan Westman vid Biomedicinskt centrum vid Uppsala universitet.

Jag är utbildad och certifierad av Yourmenopausetype.com. Jag använder deras frågeformulär och koncept om de 12 olika klimakterietyperna.

Jag är certifierad inom Hårmineralanalys. www.nutri-tech.nu

eva