Alternativkliniken

Blodgrupper

Ta hänsyn till din blodgrupp och ät anpassad mat.

Fyra olika blodgrupper

Det finns 4 olika blodgrupper A, B, AB och 0. Alla blodgrupper har inte funnits alltid. 0 är den äldsta och är fortfarande den vanligaste. När kosten och miljön ändrades skedde genetiska anpassningar och nya blodgrupper uppstod. Därför har kosten betydelse för de olika blodgrupperna. Blodgrupp A uppkom någon gång mellan 25 000 och 15 000 år f.Kr. i mellanöstern där den fortfarande är den vanligaste.

Blodgrupp B utvecklades någon gång mellan 15 000 och 10 000 år f.Kr. i Himalayas högländer och spred sig till de asiatiska grässlätterna. Blodgrupp AB uppstod för ca 1000 år sedan när dessa folkslag möttes.

Det som skiljer de olika blodgrupperna åt är de röda blodkropparna. De har olika markörer-antigener på sin yta. Det är därför man inte kan lämna blod till vem som helst. Blodgrupperna måste stämma annars stöts blodkropparna bort.

Ämnen liknande antigener

Kroppen är “allergisk” mot vissa antigener. En del livsmedel innehåller ämnen som liknar någon av blodgruppens antigener. Kroppen reagerar när den träffar på dessa livsmedel. Beroende på vilken blodgrupp man tillhör tål man olika sorters livsmedel.

Mjölksocker har B-liknande egenskaper och därför är mjölk olämpligt för blodgrupp 0 eller A.

Blodgrupperna påverkar vår förmåga att producera olika enzymer och saltsyra. Det påverkar vår förmåga att bryta ner och ta upp födoämnen.

Livsmedel innehåller ofta ämnen som gör att dom kan fastna på de röda blodkropparna(RBK). Olika ämnen fastnar på RBK hos viss blodgrupp på grund av de olika markörena-antigenerna som RBK har på sin yta. Ämnena kallas lektiner och är oftast proteiner. De kan göra att blodcellerna, både röda och vita blodkroppar, klumpar ihop sig och böjar angripas av det egna immunförsvaret. Lektinerna fäster på organen och kan orsaka inflammationer. Gluten är ett vanligt lektin i vete och andra sädesslag. Det kan orsaka en smärtsam irritation i tunntarmen. Lektinerna kan också skada nerverna och orsaka hyperaktivitet och koncentrationssvårigheter.

Om du inte vet vilken blodgrupp du har, kan du läsa på ID-brickan från militärtjänsten eller i din sjukjournal.

Blodgrupp 0 – överlevaren

Är den ursprungliga blodgruppen. Den fanns hos de allra första människorna, grottmänniskorna. De brukade inte jorden utan levde som jägare och samlare. Ämnesomsättningen är inställd på att lagra näring inför svåra tider och dessa personer har lätt för att gå upp i vikt.

De är känsliga för gluten i sädesprodukter och mjölk. De bör avstå från komjölksprodukter. Mozarella, getost och fårost kan gå bra.

De har tillräckligt med magsyra, de kan därför smälta kött bra.

Har ett starkt – ibland överaktivt – immunförsvar. Känsliga för magsårsbakterier och har ofta sår i mage och tarmar.

Vegetarianer måste tänka på extra proteinintag eftersom de inte tål mjölk och säd.

Blodgrupp A – Vegetarianen eller Medelhavstypen

De levde i samhällen som odlare och de är anpassade för jordbruksprodukter och sädesslag.

De har för lite magsyra och smälter därför kött dåligt. De bör akta sig för nitrit – finns i rökta köttprodukter, som kan ge magcancer om man har för lite magsyra. De bör även avstå från komjölksprodukter. Mozarella, getost och fårost kan gå bra. De mår bra av vegetarisk kost och fisk. De har ett ganska svagt immunförsvar och är känsliga för infektioner.

Blodgrupp B – Allätaren

De levde som herdefolk och fick sin mat från husdjur (kött och mjölkprodukter) och från odlingar.

Är anpassad för en balanserad blandkost med mjölkprodukter. Den enda blodgruppen som mår bra av mjölkprodukter. De mår oftast bättre av fisk än av kött. De ska undvika kyckling. De har lätt för att få lågt blodsocker eftersom de är extra känsliga för lektiner som orsakar blodsockerfall.

Blodgrupp AB – Nutidsmänniskan

Är den yngsta och också sällsyntaste av blodgrupperna. Kanske kommer den att bli dominerande i framtiden eftersom den är mångsidig och flexibel. Den har lätt att anpassa sig till förändringar i kosten och miljön.

Är en kombination av anlagen från A och B. En del personer är övervägande A – de bör vara försiktiga med mjölkprodukter, en del är mera B – de har ett lite större proteinbehov. AB-personer har låg magsyranivå. De mår bäst på övervägande vegetarisk kost.

Ät enligt din kroppstyp!