Alternativkliniken

Bantningskoster

De flesta bantningskoster går ut på att intaget av kalorier ska vara mindre än kalorierna man gör av med.

Viktväktarna

Alla livsmedels energivärde beräknas enligt ett poängsystem – points. Ju fler kalorier, desto fler points. En kalori är en kalori – oavsett var den kommer ifrån. Inga kalorier är nyttigare än andra. Det finns inga “nyttiga fetter”. Maten ska vara allsidig, ingen mat är förbjuden. Hur många points dina måltider får innehålla beror på hur mycket du vill gå ner i vikt och räknas fram av en konsulent. Genom att motionera kan man få äta extra points. När man har nått sin målvikt genomgår man ett jämviktsprogram under 6 veckor. Under denna tid räknar man fram hur månag points man ska äta dagligen för att behålla sin målvikt.

Det är svårt att gå ner i vikt på egen hand. Viktväktarna erbjuder även gemenskap och gruppstöd. Man träffas i grupper och kan också gå till viktväktarlokal för att t ex väga sig regelbundet. Viktväktarna betonar att deras metod inte är en bantningsmetod, utan ett sätt för överviktiga att ändra sina levnadsvanor.